FAQ školitelů

Často kladené otázky

Obecné otázky

Dotaz: Co je to Consumer Law Ready?

Odpověď

Consumer Law Ready je zvláštní školící program pro mikro, malé a střední podniky (SME), který těmto podnikům pomáhá chápat a dodržovat nejnovější evropskou a národní spotřebitelskou legislativu.

Dotaz: Kdo je za projektem?

Odpověď

Projekt ConsumerLaw Ready je financovaný Evropským parlamentem a Evropskou komisí a je řízený ve spolupráci s Evropskou komisí. Projekt je řízený organizací BEUC (Evropská spotřebitelská organizace) ve spolupráci s organizací UEAPME (Hlas SME podniků v Evropě) a Eurochambres (Asociace evropských hospodářských a průmyslových komor). Projektu se účastní i národní členové těchto organizací, kteří se snaží oslovit posluchače z řad podnikatelů. Projekt začal v lednu 2017 a bude trvat 2 roky do prosince 2018.

Dotaz: Jak to funguje?

Odpověď

Projekt funguje na různých úrovních:

Na evropské úrovni organizace BEUC a její partneři spolu se svými specialisty na školení a právo vyškolí jednoho národního školitele pro jednotlivé státy. Tento národní školitele se v projektu nazývá  „vedoucí školitele“.  

Tito školitelé pak v dané zemí dále proškolí 20 až 30 zprostředkovatelů o evropském a národnímu právu platným v jednotlivých členských státech. Regionální školitelé tak získají schopnosti pořádat školení pro SME podniky ve svých regionech. Školení probíhá v národním jazyce dané země. 

Online školicí kurzy umožňují pně vytíženým podnikatelům, aby se seznámily s celým obsahem školení online tak, že si přečtou dokumenty, vyplní testy, shlédnou videa a nakonec absolvují e-test, za který dostanou certifikát.

Dotaz: Co projekt obsahuje?

Odpověď

Projekt se skládá z pěti modulů:

 • marketing a požadavky na předsmluvní informace (modul 1)
 • právo na odstoupení (modul 2)
 • práva spotřebitelů a záruky v případě závadného zboží (module 3)
 • nekalé obchodní praktiky a nepřiměřené smluvní podmínky (modul 4)
 • alternativní řešení sporů (ADR) a řešení sporů online (ODR) (modul 5)

Dotaz: Řeší projekt obchod uzavřený v tuzemsku a/nebo přeshraniční obchod?

Odpověď

Projekt řeší především tuzemsko smlouvy, ale zahrnuje i celou řadu informací o přeshraničních smlouvách.

Dotaz: Řeší projekt obchod uzavření online a/nebo off-line?

Odpověď

Projekt řeší jak obchody uzavřené online tak i off-line.

Účast v projektu

Dotaz: Kdo se může účastnit projektu?

Odpověď

Projekt Consumer Law Ready je k dispozici pro všechny školitele, právní specialisty a SME podniky ze všech 28 členských států EU. Materiál je možné také upravit pro Norsko a Island. Platforma obsahuje dvě různé oblasti: jedna je školitele a specialisty a jedna pro SME podniky. Obě oblasti poskytují svým příjemcům důležité informace a zdroje, aby splnili zákonné požadavky.

Dotaz: Jak se mám přihlásit do kurzu, abych se stal CLR školitelem?

Odpověď

Máte zájem uspořádat vlastní školení pro SME podniky? Nejprve se musíte absolvovat národní „školení pro školitele“ vedené jmenovaným národním školitelem pro danou zemi. 

Pro přihlášení jděte na ' sekce Školitel ' a podívejte se na plán "školení školitelů " , které se konají ve vaší zemi. 

Po dokončení školení bude dobře vybaveni, abyste připravili a uskutečnili vlastní školení pro SME podniky. 

Váš účet na Consumer Law Ready bude aktualizován a získáte přístup ke klíčovým  materiálů, které vám pomohou vytvořit a zorganizovat vlastní školení.

Dotaz: Jak se vybírají účastníci školení a jak dostávají informace o dalších krocích?

Odpověď

Účastníci se vybírají na základě několika kritérií: budete kontaktováni našimi odborníky, kteří vás budou informovat o tom, zda se můžete zúčastnit národního kurzu „Školení školitelů“.

Jakmile se přihlásíte do kurzu, naši odborníci vám poskytnou pokyny a seznam s dalšími kroky. Váš profil bude aktualizován a bude mít přístup ke všem zdrojům k projektu pro školitele. 

 

Projekt na národní úrovni

Dotaz: Jsou lokální školní zdarma?

Odpověď

Projekt je financovaný z evropských zdrojů, a proto je školení Consumer Law Ready, materiály a propagační materiál  zdarma k dispozici jak pro národní tak i lokální školitele.

Lokální školitelé mohou účtovat SME podnikům poplatky za školení, avšak doporučujeme poskytovat školení za co nejnižší cenu.

Účtovaná cena by měla pokrývat  organizační náklady a náklady na čas školitele.

Dotaz: Kde a kdy se konají lokální školení?

Odpověď

Datum a čas konání školení stanovují národní a lokální školitelé. Prosím přihlaste se a sledujte plán školení.

Online Resources

Dotaz: Jaké online zdroje nabízí projekt školitelům?

Odpověď

Školitelé mají k dispozici online následující materiály pro přípravu školení:

 • výukový materiál jako jsou moduly a power-pointové prezentace ve svém jazyce a upravené dle národních specifik
 • šablony jako je seznam účastníků, certifikáty nebo formuláře o osobních údajích
 • propagační nástroje (tisknutelné a editovatelné letáky a pohledy, informace na sociální média a online bannery, fotky atd.)
 • online výukové zdroje jako videa, testy a e-testy, které jsou určené SME podnikatelům
 • tyto často kladené otázky a fórum, kde můžete pokládat otázky a získat znalosti od odborníků a od dalších SME podnikatelů
 • pouze certifikovaní školitelé (CLR školitelé) mají přístup k materiálům.

Webové stránky

Dotaz: Jak se zaregistrovat?

Odpověď

Zaregistrujte se tak, že vyplníte naši stránku " Registrace " page.

Některé údaje nejsou při registraci povinné a je možné je poskytnout i později. Přesto vám však doporučujeme vyplnit údaje okamžitě. To nám umožní lépe plnit vaše potřeby a lépe vás poznat.

Po vyplnění registrace obdržíte aktivační email na vámi zadanou emailovou adresu. Kliknutím na tento mail pak získáte plnohodnotný přístup na webovou stránku.

Jestliže vyplníte  registraci a neobdržíte aktivační email, kontaktujte prosím info@consumerlawready.eu v anglickém, německém nebo francouzském jazyce

Dotaz: Co mám dělat v případě, že mám technické problémy s webovou stránkou?

Odpověď

Máte-li technické problémy s webovou stránkou, kontaktujte prosím info@consumerlawready.eu v anglickém, německém nebo francouzském jazyce.

 

Dotaz: V sekci FAQ jsem nenašel odpověď na otázku. Co mohu udělat?

Odpověď

Můžete projít a zkontrolovat webovou stránku fóra a v případě potřeby, založit novou konverzaci. Vaše otázka může zajímat i další návštěvníky a bude rychle zodpovězena.

Poznámka: Prosím ověřte si, zda se národní legislativa o spotřebitelském právu neliší od evropského práva.