Consumer Law Ready

Program

Pomocí textů, videí, kvízů a e-testů získáte znalosti potřebné k tomu, aby váš SME podnik byl připraven na spotřebitelské právo (Consumer Law Ready).

Požadavky na předsmluvní informace

Co musíte sdělit spotřebiteli o výrobcích nebo službách, které nabízíte PŘEDTÍM, než si je zakoupí?

Evropská směrnice o právech spotřebitele vyžaduje, abyste jim poskytl 8 klíčových informací, které musíte spotřebitelům předat srozumitelně a před uzavřením smlouvy o prodeji nebo poskytování služeb.

Specifické informace musíte předat, když smlouvu podepisujete v obchodě, a další informace musíte předat, když uzavíráte smlouvu na dálku nebo mimo obchodní prostory.

Klikněte zde a dozvíte se, o kterých osm informací se jedná a jak je musíte předat! Zjistěte, co dělat, když obchodujete přes hranice a obracíte se na zákazníky z jiné členské země EU, a cp se stane, když nedodržujete právní požadavky!

Právo na odstoupení

Právo na dostoupení je mocný nástroj, které dává evropské právo k dispozici spotřebitelům ve všech členských státech EU. Umožňuje spotřebitelům zrušit smlouvu do 14 dnů od přijetí zboží, a to bez udání důvodu.

Smlouva se může týkat dodávky zboží, služeb nebo digitálního obsahu. Chcete se dozvědět vše o právu na odstoupení a jak platí pro vás jako obchodníka?

Klikněte zde a dozvíte se, jak správně zahrnout právo na odstoupení do smluv a jak zareagovat, když spotřebitel odstoupí od smlouvy nebo vrátí zakoupený výrobek.

Práva spotřebitelů a záruky

 

Při prodeji zboží je nejdůležitější záruka, tj. existence odpovědnosti prodejce za výskyt závad na prodávaném zboží. Jaká je vaše odpovědnost vůči spotřebiteli, když výrobek nebo služba, kterou jste prodali, je závadná, přestane fungovat nebo není v souladu se smlouvou?

Obchodníci musejí dle evropského práva opravit nebo vyměnit vadný výrobek. Co je to zákonná záruka a jak se liší od záruky obchodní? Jaká je situace při prodeji přes hranice?

Co se stane, když je oprava výrobku příliš nákladná a obchodník by raději výrobek vyměnil nebo vrátil spotřebiteli zpět peníze? Klikněte zde a dozvíte se vše o zárukách na závadné zboží!

Nekalé obchodní praktiky a smluvní podmínky

Když propaguji výrobek nebo službu spotřebiteli, existuje něco, co bych neměl dělat? Evropské právo stanovuje, co je nekalá obchodní praktika a nepřiměřené smluvní podmínky.

Obchodní praktika j dle evropského práva nekalá, když neumožňuje spotřebiteli učinit plně informované a svobodné ekonomické rozhodnutí. Nekalé obchodní praktiky jsou zakázány po celé EU.

Podmínky spotřebitelských smluv musí splňovat určité standardy, především musejí být v souladu se zásadou dobré víry a nesmí docházet k významné nerovnováze v právech a povinnostech mezi smluvními stranami, která by byla ke škodě spotřebitele.

Jak mohu zajistit, že propagace je v souladu s evropským právem? Klikněte zde a ujistěte se, že vaše propagační praktiky jsou v souladu se zákonem!

Alternativní řešení sporů (ADR) a řešení sporů online (ODR)

 

Alternativní řešení sporů (ADR), někdy nazýváno také jako „mimosoudní řešení“, je postup řešení sporů mezi spotřebiteli a obchodníky mimo soud. Při tom se použije orgán ADR, který je nestranným orgánem, který používá techniky řešení sporů, jako jsou mediace, rozhodčí řízení a smíšené metody.

ADR se dle evropského práva může použít pro veškeré spory vzniklé ze smlouvy mezi spotřebitelem a obchodníkem. Výrobky nebo služby mohly být zakoupeny online nebo off-line, ve stejném nebo různých státech EU.

Exponenciální nárůst elektronického obchodování vede i nárůstu počtu sporů souvisejících s online nákupy. Platforma online řešení sporů byla vytvořena Evropskou komisí pro zvládnutí náhlého nárůstu těchto sporů a pro účely poskytnutí podpory obchodníkům a spotřebitelům.

Klikněte zde a dozvíte se vše o alternativním řešení sporů (ADR) a řešení sporů online (ODR)!

Vaše vzdělávání

Způsoby, jak se dozvědět o spotřebitelském právu

Lokální kurzy

Budete se moci zúčastnit lokálního kurzu, kde se od odborníků dozvíte vše, co potřebujete vědět. Už brzo!

Online zdroje

Členové budou mít přístup k výukovému materiálu, kde se dozví o spotřebitelském právu (Consumer Law) online. Pracovně vytížení podnikatelé se budou moci vzdělávat ve svém volném čase a absolvovat e-testy, které ověří jejich znalosti a kde obdrží certifikát.

Zaregistrujte se a spusťte vzdělávání!